Zapytanie ofertowe

# Nazwa Model Cena za szt. Ilość Zmień Usuń
Brak produktów
# Nazwa Model Ilość Zmień Usuń
Brak produktów

Ochrona danych osobowych

Informujemy, że:


1. Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych jest FHU COPY ART Marek Morawiec z siedzibą przy ul. Rolnej 5 43-400 Cieszyn tel.:518 858 808,  adres e-mail: kontakt@copyart.com.pl


2. Celem zbierania danych jest możliwość wystawiania faktur, dokumentów przewozowych, umów dzierżawy oraz innych dokumentów związanych z realizacją usługi.


3. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).


4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji sprzedaży, dowozu zakupionego towaru, realizacji zapytania ofertowego. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwa realizacja usługi.


5. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.


6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.


7. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.


8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 2 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych.


 


SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
ul. Rolna 5
43-400 CIESZYN